Data visualization

Brno Urban Grid

Pod hlavičkou firmy [Altimapo](http://altimapo.cz/) pomáháme tvořit BrnoUrbanGrid, gridovou statistiku města Brna a Brněnské metropolitní oblasti pro odbornou i širokou veřejnost.

Geoportály

Ve spolupráci s [VÚKOZem](https://www.vukoz.cz) prezentujeme geoprostorová data laické i odborné veřejnosti v podobě interaktivních map.