Michal Index Král

Michal Index Král

EnjoyChallenge

V oblasti digitálních řešení se na různých pozicích pohybuji od roku 2007. Nejdříve jako databázový programátor a později jsem se přes role Team Leadera a Scrum mastera propracoval k pozici Head of SW Development ve firmě Phonexia. Rád řeším problémy a naslouchám lidem. Od roku 2020 jsem přešel na volnou nohu.